خانه / شبکه های اجتماعی / متن شاخ برای بیو اینستاگرام و تلگرام
وینو نصب کن و نظرت رو بگو

متن شاخ برای بیو اینستاگرام و تلگرام

بیوگرافی یا همون به اصلاح بیو یک نوشته کوتاه و یک جمله کوتاه است که در شبکه های اجتماعی و در پروفایل کاربر قرار داده میشود، در اینستاگرام و تلگرام نیز امکان قرار دادن بیو وجود دارد، امروزه بیشتر جوون های از بیو برای رساندن منظور و مفهوم خود به مخاطبانی خاص استفاده می کنند و جملات عاشقانه، سنگین و معنی داری را در بیو خود قرار میدهند، که ما در این پست قصد داریم جملات شاخ و زیبا برای بیو شبکه های اجتماعی به شما معرفی کنیم… با ما همراه باشید…

متن شاخ برای بیو اینستا

پیج اینستاگرام گالری مرمر با شیک‌ترین لباس‌های زنانه با بهترین قیمت

 

Can I give you up,Can I come back down
Gotta get you out of my head

میتونم بیخیال تو بشم, و برگردم روى پاهام
باید تو رو از فکرم بیرون کنم

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

کانال تلگرام دانلود موسیقی، کتاب و نمایش صوتی

 

…Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond…
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……

عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

متن شاخ برای بیو اینستاگرام
The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
ترجمه:از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

He wants you !!!! Any excuse to stay
!! …
ترجمه:آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

پیج اینستاگرام گالری مرمر با شیک‌ترین لباس‌های زنانه با بهترین قیمت

 

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things.
Fall in love with someone who DOES the right things !!

عاشق کسى شو که عملش درسته
نه حرفاش

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.

امروز شنبه ست و فقط ۱?‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

بیوهای جالب اینستاگرام
Oh baby I won’t, forget now
How you stomp your feet up
off the ground
Well your smile came to me, somehow
Then everything faded away

عزیزم فراموش نمیکنم
چطور پاهایت رو به زمین میکوبیدى
خوب ، خنده ات یه جورایى به چشمم اومد
بعد همه چیز محو شد

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Sun lights up the daytime
And moon lights up the night

نور خورشید روزهامون رو روشن میکنه
و نور ماه شبهامون رو مهتابى میکنه

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت
If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

متن بیو اینستاگرام انگلیسی
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند .(( الیزابت تیلور
When you catch in a calumny, you know your real friends

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

پیج اینستاگرام گالری مرمر با شیک‌ترین لباس‌های زنانه با بهترین قیمت

 

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. دانته
Always the huge blaze is from small spunkie

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط
Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.

در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید

در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Love and electricity are one in the same, my dear.
If you do not feel the jolt in your soul every time a kiss is shared, a whisper is spoken, a touch is felt,
then you are not really in love at all.

عشق و جریان برق شبیه هم هستند عزیزم

اگر وقتی که می بوسی یا کلمات عاشقانه ای گفته می شود یا همدیگر را لمس می کنید احساسی همچون برق گرفتگی بهت دست ندهد

تو اصلا عاشق نیستی

 

پیج اینستاگرام گالری مرمر با شیک‌ترین لباس‌های زنانه با بهترین قیمت

❤   ❤   ❤   ❤   ❤

I’d like to run away From you,
But if you didn’t come And find me …
I would die.

دوست دارم ازت فرار کنم
اما اگه تو نیمدی و پیدام نکردی ….

می میرم

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Where there is great love there are always miracles.

وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

You’re nothing short of my everything.

تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند….

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Be thankful for what you have. You have no idea how many people would love to have what you’ve got. …
به خاطر آن چه که داری شکرگذار باش. چرا که نمی توانی تصور کنی چه بسیارند کسانی که عاشقِ داشتنِ داشته های تو هستند.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Live for ourselves not for showing that to others..
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

تو از کی عاشقی؟ این پرسش آینه بود از من خودش از گریه ام فهمید مدتهاست، مدتهاست…

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Dance like no one’s watching, sing like no one’s listening, love like you’ll never get hurt, and … Live like it’s heaven on Earth
برقص انگار که کسی تماشایت نمی کند , بخوان انگار که کسی صدایت را نمی شنود , عشق بورز انگار که هرگز آزاری ندیده ای, و… زندگی کن انگار که بهشت بر زمین است!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

کتاب مقدس آدم برفی ها یک آیه دارد: “دلگرم نشو!”

متن خاص برای بیو اینستاگرام

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

هی فلانی….

زندگی شاید همین باشد!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

زندگی شاید آن لبخندیست…

که دریغش کردیم…

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

درک سادگی از کشف تمام مجهولات عالم سخت تر است!

سادگی ها را باور کن…..

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

نمیدانم به مسافر دل بستم
یا
مسافر شد آنکه به او دل بستم . . .

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

انسان ها عموما دو دسته اند :
تـــو و بقیــــه . . .

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی
من به یادت بیدار نشسته باشم . . .

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

هـر روز صفحه ی نیازمندیـهــا را زیر و رو میکنــم
میدانــم بالاخره
یک روز
به مــن لعنتی نیاز پــیدا میکنـــی . . .

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ ، ﻧﺪﯾﺪﻧﺖ ﺭﺍﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ . . .

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

یک جام با تو خوردن ، یک عمر می پرستی
یک روز با تو بودن ، یک روزگار مستی . . .

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

همین که تو میدانــی
” دوستت دارم “
کافیست …
بگذار خفه کند خودش را
دنیا …

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد

آنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد . . .

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

سرد بودنم را بگذار به حساب گرم بودنت با دیگران . . .

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

حرفی برای گفتن اگر بود ، دیوارها سکوت نمی کردند !

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

سفری به دور دنیاست ، وقتی دستانم تا انتها ، رویت را نوازش می کنند . . .

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

مرا تا بزن ، به قرینه هم تا بزن !
میخواهم تنها درگیر نیمه خودم باشم …

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

حوا بودن تاوان سنگینی دارد …
وقتی آدم ها برای هر دم و بازدم به هوا نیاز دارند !!!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

فکر کنم تو زندگیم یه جایی پیچ پیچیده ولی من نپیچیدم !!!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

مردها بغض میکنند بعد لبخند تقلبی میزنند و در جیبهایشان به دنبال فندک میگردند …

متن زیبا بیو اینستاگرام
❤ ❤ ❤ ❤ ❤

بن بست زندگی جاییست که نه حق خواستن دارین نه حق انتخاب !

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

پایانی برای قصه نیست چرا که نه گوسفندان عاقل میشوند و نه گرگها سیر …

شاید کم رنگ باشم اما هرگز دو رنگ نیستم …

پیج اینستاگرام گالری مرمر با شیک‌ترین لباس‌های زنانه با بهترین قیمت

متن شاخ برای بیو اینستاگرام و تلگرام
۴٫۴ (۸۷٫۶۹%) ۱۳ votes

نصب رایگان بازی‌ها و برنامه‌های اپ‌استور

۲ دیدگاه

  1. جالب بود
    قبلا ندیده بودم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *